Контакт

Назив :  Удружење грађана "Славонија Барања Срем"

ПИБ: 108855740
Матични број: 28164556
Шифра делатности удружења: 9499

Место: Нови Сад
Општина: Нови Сад - град
Улица: Хаџи Рувимова 20
Телефон:+381 63 7702685
Е-маил: slavonijabaranjasrem@gmail.com
www.slavonijabaranjasrem.com